Ekonomikos ir verslumo mokytojų asociacija

Nuo 1993 m., kai savo veiklą pradėjo pirmoji ekonominio švietimo organizacija „Lietuvos Junior Achievement“, ekonomikos mokyme įvyko reikšmingų pokyčių, tačiau tam, kad ekonomikos ir verslumo mokytojų iniciatyvos bei kūrybiški projektai kartu su ekonomikos ir verslumo pamokomis taptų nuoseklia ekonominio ir finansinio raštingumo ugdymo sistema, o ekonomikos ir verslumo pamokos iš socialinių mokslų podukros taptų lygiaverčiu mokomuoju dalyku, reikia sutelkti jėgas ir veikti kartu.

2020 m. vasario 24 d. „Lietuvos Junior Achievement“ organizuotame renginyje Ekonomikos ir verslumo mokytojams iniciatyvinė grupė pristatė idėjas pokyčiui Ekonomikos ir verslumo ugdyme. Po itin nuoseklios diskusijos ši iniciatyvinė grupė gavo pasitikėjimą iš Lietuvos mokytojų bendruomenės Respublikinės Ekonomikos mokytojų asociacijos pagrindu jungti Lietuvos Ekonomikos ir verslumo mokytojus naujoms veikloms ir patirčių dalinimuisi. Atsižvelgiant į pokyčius ugdymo procese, taip pat pasikeitusią terminiją ir norą pradėti kurti naują požiūrį iniciatyvinė grupė priėmė sprendimą kurti naują organizaciją ir 2020 m. spalio 7 d. įsteigė Ekonomikos ir verslumo mokytojų asociaciją. Šios asociacijos tikslas – burti ekonomikos ir verslumo mokytojus bendriems tikslams įgyvendinti, gerinti ekonomikos ir verslumo ugdymo kokybę, dalyvauti ekonominio švietimo politikos formavime, kartu spręsti mokymo procese kylančias problemas, dalintis idėjomis ir drauge kurti pokytį.

Įsteigus organizaciją pirmajame iniciatyvinės grupės organizuotame susirinkime išrinkta pirmoji asociacijos prezidentė Vilniaus licėjaus Ekonomikos mokytoja ekspertė Daiva Strielkūnienė. Taip pat priimti pirmieji susitarimai nukreipti į asociacijos narių pritraukimą, informavimą apie organizacijos steigimą.

Kūrybiški, atviri naujovėms, ambicingi ir entuziastingi ekonomikos ir verslumo mokytojai kartu gali nuveikti labai daug. Bendradarbiaujant, dalijantis žiniomis ir geriausiomis praktikomis, turint aiškius tikslus, galima priimti racionalius sprendimus ir nuveikti konkrečius darbus, kad Lietuva taptų viena ekonomiškai ir finansiškai raštingiausių valstybių!

Su asociacijos Valdyba galite susipažinti skiltyje „Apie mus